Ik werk met transparante tarieven en u kunt een beroep op mij doen vanaf € 265,- per opdracht.

Op verzoek stuur ik u per omgaande de tarievenlijst en voorwaarden toe.

Graag ga ik met u in gesprek om uw wensen om te zetten in pakkend beeld!

.

Vraag tarieven aan!

Jaap Lotstra FotoGrafisch behoudt zich het recht voor om alle in opdracht gemaakte foto’s voor eigen promotie en commerciële doeleinden te gebruiken
tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.